Fuji Frontier minilab

You have a minilab Fuji Frontier 350. Need chemistry to that of lab. What chemicals should You buy ?

Czytaj więcej

spoko | poniedziałek, 14 kwiecień 2014 - 6:35 pm | | Fotograficzne
Użyte znaczniki: , ,